Wiktor Schramm

Lasy i zwierzyna Gór Sanockich

Wiktor Schramm (autor)

Poleć znajomym

DZIAŁ: PRZYRODA

Wiktor Schramm (1885-1958) – rolnik ekonomista, profesor Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Studiował w Krakowie, Królewcu, Berlinie i Wrocławiu. Pracę doktorską Powiat Liski, kolonizacja i stosunki gospodarcze do XVI wieku obronił w 1917 roku. W czasie pierwszej wojny światowej walczył...

Nakład wyczerpany