Jan K. Ostrowski

Dwór polski w starej fotografii

Zofia Lewicka-Depta (tekst), Jan K. Ostrowski (wstęp)

Poleć znajomym

Album Dwór polski w starej fotografii powstał we współpracy z Archiwami Państwowymi.

Nakład wyczerpany

Dwór polski w starej fotografii. Wybór najciekawszych zdjęć OUTLET

Joanna Kułakowska-Lis (tekst), Jan K. Ostrowski (wstęp)

Poleć znajomym

Publikacja zawiera wybór najciekawszych zdjęć z wydanego kilka lat temu albumu pod tym samym tytułem.

Nakład wyczerpany