Aktualności

Firma BOSZ poszukuje wykonawcy robót budowlanych

1 czerwiec 2009

W związku z realizacją  projektu: „Uruchomienie przez BOSZ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna drukarni działającej w oparciu o innowacyjną technologię druku cyfrowego”, który to projekt realizowany będzie  w ramach Osi Priorytetowej 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Przedsiębiorstwo  BOSZ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna poszukuje wykonawcy robót budowlanych.  

Przedmiot zamówienia   Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku byłej masarni na drukarnię w Lesku na dz. nr ewid. 1394/4  

          Zakres zamówienia:

 

a)      Budynek – stan istniejący

 

Budynek parterowy pokryty blachą trapezowa powlekaną usytuowany w Lesku na dz. nr ewid. 1394/4

 

b)    Zakres prac remontowych obejmuje:

1.    Roboty ziemne

2.    Fundamenty

3.    Izolację przeciwwilgociowe

4.    Ściany, konstr., przebicia

5.    Stropy

6.    Ścianki działowe

7.    Tynki i okładziny ścian i stropów

8.    Elewacje

9.    Podłoża i posadzki

10.  Roboty malarskie

11.  Schody i balustrady

12.  Obróbki blacharskie

13.  Instalacja gazowa

14.  Instalacja wod-kan

15.  Drogi, dojścia i place

  Szczegółowy zakres prac (Istotne Warunki Zamówienia) dostępny w biurze BOSZ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna, przy ulicy Parkowej 5 w Lesku.  

Oferta powinna zawierać: 

 

-        pełne dane teleadresowe oferenta

-        NIP, REGON, NR KRS

-        termin ważności oferty

-        cenę

-        okres realizacji zamówienia  

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z ofertą prosimy o kontakt z Panią Aleksandrą Fałkowską-Dziedzic pod nr telef. 13 469 9007.

 

 Zapraszamy do składania ofert  w terminie od 06.06.2009 – 06.07 2009 w miejscu prowadzenia działalności firmy BOSZ pod adresem: BOSZ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna  ulica Parkowa 5 36-600 Lesko.

 

Otwarcie ofert i wybór wykonawcy robót  nastąpi 07.07.2009 roku o godzinie 10:00.