Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na urządzenia druku cyfrowego

27 lipiec 2009

„BOSZ „ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na urządzenia druku cyfrowego w ramach realizacji programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.


Zaproszenie do składania ofert na urządzenia druku cyfrowego

„BOSZ „ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na urządzenia druku cyfrowego w ramach realizacji programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.

Zamawiający:

„BOSZ” Szymanik i wspólnicy spółka jawna
38-622 Olszanica 311

 

1.   Maszyna Xerox DocuColor 700 + kontroler FreeFlow Print Server. System kolorowego druku cyfrowego - 1 szt.

Wymagane parametry urządzenia;

- Prędkość druku do 70 str.A4/min.
- Druk dwustronny
- Rozdzielczość 2400 dpi
- Maksymalne średnie obciążenie miesięczne: od 20000 do 75000 str./m-c
- Media: papier od 64 do 300 g/m2
- Możliwość manualnej kalibracji
- Możliwość druku na różnorodnych podłożach ( papiery powlekane, satynowe, ozdobne etc.)

 

2.  Maszyna Xerox EPS 4112. System druku czarnobiałego 90 str. A4/min,- 1 szt.

Wymagane parametry urządzenia;

- Prędkość druku do 110 str.A4/min.
- Rozdzielczość min. 2400 dpi
- Maksymalne średnie obciążenie miesięczne: od 70000 do 600000 str./m-c
- Druk dwustronny
- Media: papier od 60 do 250 g/m2
 

Kryterium oceny: 100% cena

Miejsce składania ofert: „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna, 38-622 Olszanica 311

Forma złożenia ofert: Pisemnie bądź drogą e-mail. Dopuszcza się oferty cząstkowe.

Termin składania ofert: do 25.08.2009