Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na urządzenia introligatorskie

31 lipiec 2009

„BOSZ „ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na urządzenia introligatorskie w ramach realizacji programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.


Zamawiający:

„BOSZ” Szymanik i wspólnicy spółka jawna
38-622 Olszanica 311

1.  Gilotyna

       Wymagane parametry urządzenia;

- Automatyczne cięcie
- Szerokość cięcia min. 50cm
- Znacznik cięcia: wiązka światła
- Automatyczna kalibracja
- Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

 

2.  Automatyczna bigówka

 

Wymagane parametry urządzenia;

- Format min. SRA3+
- Papier przynajmniej od 110 do 300 g/m2
- Prędkość do 50 arkuszy/min.
- Do 15 big w przelocie
- Możliwość perforacji
- Pamięć minimum 25 pozycji

 

3.  Laminator rolowy

- Laminacja folią GMP grubości 32 do 250 mic.
- Laminacja na gorąco lub na zimno
- Możliwość laminacji folią konfekcjonowaną
- Możliwość wykonywania "cromalinów" a także naklejania na karton piankowy
- Szerokość laminacji min. 330mm

 

Kryterium oceny: 100% cena

Miejsce składania ofert: „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna, 38-622 Olszanica 311

Forma złożenia ofert: Pisemnie bądź drogą e-mail. Dopuszcza się składanie ofert  cząstkowych.

Termin składania ofert: do 25.08.2009