Aktualności


6 lipiec 2009

Zaproszenie do składania ofert wykonanie stolarki okiennej w  pomieszczeniach hal produkcyjnych, biurowych oraz magazynach budynku firmy „BOSZ” Szymanik i wspólnicy sp. jw.


„BOSZ „ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na wykonanie i montaż stolarki okiennej w pomieszczeniach hal produkcyjnych, biurowych oraz magazynach  budynku firmy „BOSZ” Szymanik i wspólnicy sp. jw. w ramach realizacji programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.

 

Zamawiający:

 

„BOSZ” Szymanik i wspólnicy spółka jawna
38-622 Olszanica 311

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż stolarki okiennej w budynku usytuowanym na dz. nr ewid. 1394/4

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 

Dostawę i montaż okien o szacunkowych parametrach:

 

 1. 117 x 145 cm – okno w kolorze białym, wykonane z materiału PCW – 4 sztuki ( 3 okna nieotwierane, 1 okno otwierane)

 

 1. 77 x 145 cm – okno w kolorze białym, wykonane z materiału PCW – 2 sztuki ( 1 okno otwierane, 1 okno nieotwierane)

 

 1. 80 x 73 cm – okno otwierane, w kolorze białym, wykonane z materiału PCW – 2 sztuki ( 2 okna otwierane)

 

 1. 145 x 197cm – okno otwierane, dzielone, w kolorze białym, wykonane z materiału PCW – 1 sztuka

 

 1. 145 x 160 cm –okno otwierane, dzielone, w kolorze białym, wykonane z materiału PCW – 1 sztuki

 

 1. 185 x 95 cm – okno otwierane, w kolorze białym, wykonane z materiału PCW – 3 sztuki
 2. 185 x 95 cm – okno  w kolorze białym, wykonane z materiału PCW – 6 sztuk ( okno nieotwierane)

 

 1. 197 x 145 cm – okno w kolorze białym, wykonane z materiału PCW – 2 sztuki (okno nieotwierane)

 

 1. 197 x 150 cm – okno w kolorze mahoniowym, dzielone wykonane z materiału PCW – 1 sztuka ( okno otwierane)

 

 1. 145 x 297 cm – okno w kolorze mahoniowym, wykonane z materiału PCW – 1 sztuka (nieotwierane)

 

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY NALEŻY DOKONAĆ WIZJI LOKALNEJ I DOKONAĆ WŁASNYCH OBMIARÓW.

 

Kryterium oceny: 100% cena

Miejsce składania ofert: „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna, 38-622 Olszanica 311

Forma złożenia ofert: Pisemnie bądź drogą e-mail.

Termin składania ofert: do 15.07.2009