Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na oprogramowanie do komputerów oraz skryptów/pluginów do programów DTP wspomagające pracę drukarni

10 luty 2014

Firma „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na zakup oprogramowania do komputerów oraz Skryptów/pluginów do programów DTP wspomagające pracę drukarni, których zakup realizowany będzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.


 

Lista poszukiwanych programów:

Alien Skin Software:
a) Photo Bundle
b) Exposure 5
c) Blow Up 3
d) Snap Art 4

Topaz labs – Complete Collection (14 produktów)

oraz pojedynczo:
Topaz Adjust
Topaz Detail 3
Topaz Simplify
Topaz Denoise
Topaz InFocus
Topaz DeJpeg
Topaz photofxlab

Accessing Perfect Photo Suite 7.x Premium Edition
Winrar
IrfanView
Easy Barcode Creator
WhereIsIT
Mac Drive
Acronis TrueImage
PhaseOne Media Pro

Dopuszczamy zakup innych programów niż wyżej wskazane do modyfikacji zdjęć (powiększenia rozmiaru, efektów specjalnych, korekty artefaktów itp.) ewentualnie usprawnienia pracy w programach InDesign i Photoshop.

 

Oferty proszę przesyłać na adres: biuro@bosz.com.pl

Termin składania ofert: 22.02.2014