Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na maszynę Epson Stylus Pro 9900 

6 styczeń 2014

Firma „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na zakup maszyny Epson Stylus Pro 9900.


Termin składania ofert: 01.02.2014

Oferty należy przesyłać na adres: drukarnia@bosz.com.pl

 

Zapytanie kalkulacyjne składane jest w związku z realizacją projektu zarejestrowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod numerem WND‐RPPK.01.01.00‐18‐003/09 i polegającego na uruchomieniu przez Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu o innowacyjną technologię druku cyfrowego. Projekt realizowany jest w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007‐2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; nr i nazwa działania: 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości; schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.