Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na stół konferencyjny

13 styczeń 2014

Firma „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na stół konferencyjny (1 szt.) , którego zakup realizowany będzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.


 

Parametry stołu konferencyjnego:

 

- konstrukcja mebla wykonana w okleinie naturalnej czereśniowej z udziałem litego drewna barwionego na kolor koniakowy

- front z płyty wiórowej oklejonej okleiną

- szacunkowa długość stołu – ok. 4 m ( stół dla ok. 15 miejsc siedzących)

- szerokość stołu – ok. 1500 cm

- podstawa stołu – chrom

 

Kryterium oceny: 100% cena

 

Miejsce składania ofert: „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna, ul. Przemysłowa 14,38-600 Lesko


Forma złożenia ofert: drogą e-mail na adres marketing@bosz.com.pl
 

Termin składania ofert: do 31.01.2014