Aktualności

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup dwóch drukarek biurowych

19 luty 2014

Firma „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na zakup dwóch drukarek biurowych, których zakup realizowany będzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.
 Specyfikacja urządzeń:
1.
Technologia laserowa
rodzaj: monochromatyczna
Port komunikacyjny: 
port sieci Ethernet 10/100/1000T
Pojemność pamięci: min. 256 MB
Druk dwustronny: Tak (automatyczny)
Ilość drukowanych stron miesięcznie: 2500-4000 stron A4
prędkość druku: ok. 33 str/min
ilość wydrukowanych stron na jednym tonerze: powyżej 7000 stron

2.
Technologia laserowa
rodzaj: monochromatyczna
Port komunikacyjny: 
port sieci Ethernet
Pojemność pamięci: min. 32 MB
Druk dwustronny: Tak (automatyczny)
Ilość drukowanych stron miesięcznie: 600 stron A4

prędkość druku: ok. 25 str/min
ilość wydrukowanych stron na jednym tonerze:  powyżej 2000 stron

 

Oferty proszę kierować na adres: kuba@bosz.com.pl

Termin składania ofert: 24.02.2014