Aktualności

Zaproszenie do składania ofert cenowych na oprogramowanie graficzne

15 luty 2010

Firma „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na oprogramowanie graficznego, którego zakup realizowany będzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.


* Adobe CS4 Design Premium EN

* Adobe CS4 Design Premium EN (uaktualnienie z wersji CS2 i CS3)

* Corel X4 EN/PL

* QuarkXPress 8.X + Gwarek

 

Oferty należy przesyłac na adres: maciek@bosz.com.pl lub jakub@bosz.com.pl