Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na szafy gabinetowe na dokumenty - 2 szt.

1 grudzień 2010

BOSZ „ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na produkcję dwóch szaf na dokumenty, których zakup realizowany będzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.


 

Szczegółowy opis zamówienia;

 

1.      Szafa gabinetowa na dokumenty – 1 szt,

- szafa na dokumenty o szacunkowych wymiarach 240 cm x 110 cm x 40 cm
- konstrukcja mebli z płyty wiórowej laminowanej
- fronty z płyty wiórowej oklejonej okleiną dąb naturalny
- szuflady z prowadnicami rolkowymi, zawiasy puszkowe

         2.        Szafa gabinetowa na dokumenty – 1 szt

- szafa na dokumenty o szacunkowych wymiarach 155 cm x 190 cm x 40 cm
- konstrukcja mebli z płyty wiórowej laminowanej
- fronty z płyty wiórowej oklejonej okleiną dąb naturalny
- szuflady z prowadnicami rolkowymi, zawiasy puszkowe
- szafa częściowo szkolona

Szafy wykonane zgodnie z załączonym projektem.

Kryterium oceny: 100% cena

Miejsce składania ofert: „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna, 38-622 Olszanica 311

Forma złożenia ofert: Pisemnie bądź drogą e-mail na adres biuro@bosz.com.pl
Termin składania ofert: do 15.12.2010