Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na ploter tnący

10 lipiec 2014

Firma „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na ploter tnący, którego zakup realizowany będzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.


Wymagane parametry maszyny

 

·         Szerokość cięcia 120 cm;

·         Siła nacisku min 4 N;

·         Wyświetlacz LCD na panelu obsługowym;

·         Możliwość cięcia na wylot;

·         Auto wykrywanie znaczników cięcia;

·         Możliwość cięcia mediów o grubości min. 1mm.

 

 

 Oferty proszę kierować na adres: drukarnia@bosz.com.pl

 Termin składania ofert: 17.07.2014