Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na moduły do centrali telefonicznej

1 kwiecień 2010

„BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składania ofert cenowych na zakup modułów do centrali telefonicznej. Zakup realizowany będzie w ramach realizacji programu operacyjnego: Regionalny program Operacyjny Województwa podkarpackiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości – schemat. B.

 Tytuł projektu: Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu o innowacyjna technologię druku cyfrowego.


Zamawiający :

„BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna

38-622 Olszanica 311

 

1.      Moduły do centrali telefonicznej – 2 szt.

1) Moduł do centrali telefonicznej, model CCT4S- 1 szt.

2) Moduł do centrali telefonicznej , model CCT2ASS – 1 szt.

 

Kryterium oceny: 100%  cena

Miejsce składania ofert – „BOSZ” Szymanik i wspólnicy spółka jawna, 38-622 Olszanica 311 bądź w biurze firmy : ul. Parkowa 5, 38-600 Lesko

Forma złożenia ofert: Pisemnie , bądź droga elektroniczna na adres: bartek@bosz.com.pl

Termin składania ofert:: do 12.04.2010