Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na oprogramowanie do impozycji PuzzleFlow – 1 kpl.

 

 

27 lipiec 2009

Firma „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na zakup oprogramowania do impozycji PuzzleFlow , którego zakup realizowany będzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.

 

Oferty należy składac drogą alektroniczną na adres: bartek@bosz.com.pl lub tradycyjną na adres:

Wydawnictwo BOSZ, ul. Parkowa 5, 38-600 Lesko

Termin składania ofert:  27.08.2009