Aktualności

Idea i założenia pierwszego Festiwalu Pięknej Książki w Rzeszowie, odbywającego się w ramach Bieszczadzkiego Lata z Książką

1 czerwiec 2016

Wydawnictwo BOSZ od dziesięciu lat organizuje Bieszczadzkie Lato z Książką – festiwal czytelniczy, otwierający już tradycyjnie Ogólnopolski Letni Sezon Czytelniczy (cykl spotkań organizowanych w całej Polsce od Bieszczadów po Pomorze, poświęconych literaturze), który wspiera i koordynuje Instytut Książki oraz liczne media regionalne i ogólnokrajowe. Intencją przyświecającą organizacji Bieszczadzkiego Lata z Książką jest chęć zaproponowania mieszkańcom podkarpackich miast wartościowej formy spotkania z książką. W organizację tego przedsięwzięcia aktywnie włączają się m.in. miasta: Lesko, Sanok i Przemyśl.


Bieszczadzkie Lato z Książką cieszy się dużym powodzeniem, przy uwzględnieniu naturalnych ograniczeń wynikających chociażby z niewielkiej populacji ww. miast. Każdorazowo obserwujemy duże zainteresowanie wśród mieszkańców, którzy przybywają bardzo licznie, całymi rodzinami, dając tym samym wyraz potrzeby istnienia tego rodzaju imprez. W ubiegłym roku wraz z firmą Develop Investment, właścicielem obiektu Millenium Hall, po raz pierwszy podjęliśmy się zorganizowania spotkań autorskich w ramach Bieszczadzkiego Lata w Rzeszowie. Zdobyte dobre doświadczenie organizacji imprezy książkowej, a przede wszystkim duże zainteresowanie ze strony uczestników, zachęciło nas do realizacji nowej, nieco szerszej w swojej formule, inicjatywy, tj. zorganizowania dwudniowych targów – Festiwalu Pięknej Książki w Rzeszowie, które odbędą się 11–12 czerwca na terenie Millenium Hall, gdzie chcielibyśmy zaprosić wszystkich miłośników książki oraz znane osobistości ze świata kultury.

Pozyskanie patronatów tak zacnych instytucji jak Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i w Warszawie oraz wyrażenie zgody na udział w Radzie Programowej wspaniałych Twórców
zobowiązuje nas do stworzenia imprezy innej niż wszystkie.

Nadrzędnym celem przyświecającym organizacji festiwalu jest zaprezentowanie najlepszych polskich wydawców i najpiękniejszych książek. Z tego też względu zwrócimy się do wybranych wspólnie polskich wydawców z zaproszeniem do udziału w imprezie. Planujemy również zaprosić instytucje kultury, które zajmują się wydawaniem książek na najwyższym poziomie edytorsko-poligraficznym. Chcielibyśmy w ten sposób stworzyć możliwość zaprezentowania dobrych, lecz niejednokrotnie nieobecnych na rynku księgarskim dzieł i pokazania ich jak najszerszej publiczności. W gronie wystawców znajdą się więc najbardziej cenione w Polsce wydawnictwa, muzea i instytuty. Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie, w którym będziemy gościć, to miejsce mogące poszczycić się wysoką frekwencją odwiedzających, co dodatkowo wzmacnia szansę dotarcia do szerokiego grona zainteresowanych. Festiwalowi towarzyszyć będą również atrakcje dedykowane miłośnikom książek; przede wszystkim zamierzamy zorganizować otwarte spotkania z autorami, które (jak wynika z naszego wieloletniego doświadczenia) cieszą się ogromną popularnością wśród czytelników.

Zakładamy, że Festiwal Pięknej Książki w Rzeszowie, w ramach Bieszczadzkiego Lata z Książką, będzie imprezą ogólnopolską na najwyższym organizacyjnym i artystycznym poziomie.


Rada Programowa Festiwalu Pięknej Książki

Władysław Ortyl – Marszałek Podkarpacia
Tadeusz Ferenc – Prezydent Rzeszowa
prof. Jerzy Bralczyk – językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki
dr Wergiliusz Gołąbek – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Grażyna Grabowska – prezes zarządu Targi w Krakowie Sp. z o.o.
prof. Lech Majewski – polski grafik, plakacista, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
prof. Paweł Nowak – Prorektor ds. artystycznych i naukowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Rafał Olbiński – polski malarz, grafik i twórca plakatów oraz jeden z przedstawicieli tzw. polskiej szkoły plakatu
prof. dr hab. inż. Marek Orkisz – Rektor Politechniki Rzeszowskiej
Marta Półtorak – prezes zarządu Marma Polskie Folie, prezes Develop Investment
Eustachy Rylski – prozaik, dramaturg, scenarzysta
Bogdan Szymanik – dyrektor Wydawnictwa BOSZ
prof. Stanisław Tabisz – Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie