Aktualności

XII Targi Książki w Krakowie - podsumowanie

27 październik 2008

XII Targi Książki w Krakowie odbywające się w dniach 23–26 października przywitały nasze Wydawnictwo ciepłą i przyjazną atmosferą. Ta jedna z największych w Polsce ekspozycji polskich wystawców zgromadziła 481 wydawców oraz tysiące pasjonatów literatury.


Podobnie jak we wcześniejszych latach albumy naszego wydawnictwa skupiały uwagę wielu miłośników kultury, sztuki oraz piękna rodzimych krajobrazów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się Znaki na papierze oraz Kraków w Europie Środka – publikacje nagrodzone w tegorocznym konkursie PTWK na Najpiękniejszą  Książkę Roku.   Podczas trwania targów odbyły się dwa spotkania z twórcami albumów wydanych przez Wydawnictwo BOSZ:
  • spotkanie z Piotrem Sawickim, autorem fotografii do albumu Prawosławie w Polsce ukazującym bogactwo i różnorodność religii, tradycji i kultury polskiego prawosławia;
  • promocja publikacji Kraków w Europie Środka Wydawnictwa BOSZ oraz Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie z udziałem autora prof. Jacka Purchli.
   Ponadto, o czym szczególnie miło nam poinformować, w trakcie trwania targów publikacja Znaki na papierze – Zbigniew Herbert, Cyprian Norwid zdobyła główną nagrodę w 10. Konkursie EDYCJA, organizowanym przez miesięcznik informacyjny Wydawca przy udziale sponsorów: firmy Arctic Paper i organizatora Targów w Krakowie. Dwutomowy album wydany nakładem Wydawnictwa BOSZ został nagrodzony za dostosowanie koncepcji graficznej do różnorodnego materiału graficznego i znalezienie wspólnej formuły prezentacji autorów odległych od siebie epok. Indywidualnymi dyplomami zostali ponadto wyróżnieni: dyrektor Wydawnictwa BOSZ Pan Bogdan Szymanik – za pomysł i koncepcję wydania cyklu książek Znaki na papierze – Zbigniew Herbert, Cyprian Norwid – oraz Pan Maciej Buszewicz – za projekt graficzny.   Zainteresowanie, jakim rokrocznie cieszy się krakowska impreza, budzi optymizm i pozwala mieć nadzieję, że również i nasze działania, zmierzające do krzewienia kultury i sztuki, znajdują pozytywny oddźwięk wśród czytelników.