Aktualności

Zaproszenie do składania ofert wykonanie stolarki drzwiowej w pomieszczeniach hal produkcyjnych, biurowych oraz magazynach budynku firmy „BOSZ” Szymanik i wspólnicy sp. jw.

„BOSZ „ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na wykonanie i montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniach hal produkcyjnych, biurowych oraz magazynach  budynku firmy „BOSZ” Szymanik i wspólnicy sp. jw. w ramach realizacji programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.

22 czerwiec 2009

więcej

4. Bieszczadzkie Lato z Książką – fotorelacja!

Targi książki, liczne spotkania z autorami, konkursy dla dzieci... tak się bawiliśmy podczas 4. edycji Bieszczadzkiego Lata z Książką (Lesko-Sanok 5 i 6 czerwca).    

8 czerwiec 2009

więcej

Firma BOSZ poszukuje wykonawcy robót budowlanych

W związku z realizacją  projektu: „Uruchomienie przez BOSZ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna drukarni działającej w oparciu o innowacyjną technologię druku cyfrowego”, który to projekt realizowany będzie  w ramach Osi Priorytetowej 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Przedsiębiorstwo  BOSZ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna poszukuje wykonawcy robót budowlanych.  

1 czerwiec 2009

więcej