Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na urządzenia introligatorskie

„BOSZ „ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na urządzenia introligatorskie w ramach realizacji programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.

31 lipiec 2009

więcej

Zaproszenie do składania ofert na oprogramowanie do impozycji PuzzleFlow – 1 kpl.

 

 

27 lipiec 2009

więcej

Zaproszenie do składania ofert na urządzenia druku cyfrowego

„BOSZ „ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na urządzenia druku cyfrowego w ramach realizacji programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.

27 lipiec 2009

więcej

Wydawnictwo BOSZ zaprasza do Gdańska

    Spotkaj się z Wydawnictwem BOSZ podczas I Gdańskich Spotkań Literacko-Wydawniczych „ Literacki Dominik” organizowanych w ramach 749 Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku.

22 lipiec 2009

więcej

Zaproszenie do składania ofert wykonanie klimatyzacji i ogrzewania (wentylacji) pomieszczeń hal produkcyjnych, biurowych oraz magazynów w budynku firmy „BOSZ” Szymanik i wspólnicy sp.

„BOSZ „ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na wykonanie klimatyzacji i ogrzewania (wentylacji) pomieszczeń hal produkcyjnych, biurowych oraz magazynów w budynku firmy „BOSZ” Szymanik i wspólnicy sp. jw. w ramach realizacji programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.

15 lipiec 2009

więcej


Zaproszenie do składania ofert wykonanie stolarki okiennej w  pomieszczeniach hal produkcyjnych, biurowych oraz magazynach budynku firmy „BOSZ” Szymanik i wspólnicy sp. jw.

6 lipiec 2009

więcej