Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na szafy gabinetowe na dokumenty - 2 szt.

BOSZ „ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na produkcję dwóch szaf na dokumenty, których zakup realizowany będzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.

1 grudzień 2010

więcej

Spotkania autorskie podczas Wrocławskich Promocji Dobrych Książek 2-5.12.2010

Serdecznie zapraszamy na spotkania autorskie podczas Wrocławskich Promocji Dobrych Książek na stoisku Wydawnictwa BOSZ 102   4 grudnia godzina 12.00 stoisko 102 spotkanie z Zenonem Harasymem autorem książki "Ze starego albumu. O dawnych fotografiach carte de visite i cabinet portrait" 4 grudnia godzina 14.00 stoisko 102 spotkanie z Edwardem Lutczynem i promocja zbioru Rysunki różne, kwadratowe i podłużne 4 grudnia godzina 16.00 stoisko 102 spotkanie z Wacławem Wantuchem autorem albumu Akty 5 grudnia godzina 11.00 stoisko 102 spotkanie z Agnieszką Glińską dyrektorem artystycznym zespołu Art Color Ballet i promocja niezwykłego albumu Art Color Ballet 5 grudnia godzina 14.00 stoisko 102 spotkanie z wybitnym reżyserem Lechem Majewskim autorem koncepcji artystycznej albumu Bruegel. Młyn i Krzyż

30 listopad 2010

więcej