Aktualności

Kolejne wyróżnienie dla albumu Chopin - wydanie luksusowe

Miło nam poinformować, iż album Chopin - wydanie luksusowe został wyróżniony w konkursie o Pióro Fredry 2010 za monumentalne, troskliwe dokumentacyjne i pieczołowite edytorsko upamiętnienie jednej z najważniejszych postaci polskiej i światowej kultury podczas XIX Wrocławskich Promocji Dobrych Książek

2 grudzień 2010

więcej

Zaproszenie do składania ofert na szafy gabinetowe na dokumenty - 2 szt.

BOSZ „ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na produkcję dwóch szaf na dokumenty, których zakup realizowany będzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.

1 grudzień 2010

więcej