Aktualności

Spotkanie promujące album „Kraków. Obrazy

Zapraszamy na spotkanie promujące album Kraków. Obrazy  

1 marzec 2010

więcej

Zaproszenie do składania ofert cenowych na oprogramowanie graficzne

Firma „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na oprogramowanie graficznego , którego zakup realizowany będzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.

15 luty 2010

więcej