Aktualności

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wózek paletowy

„BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na ręczny wózek paletowy o następujących parametrach:   UDŹWIG - 2500 KG.  MASA - 75 KG.   SZEROKOŚĆ WIDEŁ  - 540 MM WYSOKOŚĆ UNOSZENIA - 200 MM WYSOKOŚĆ WIDEŁ W POZ. OPUSZCZONEJ - 85 MM ŚREDNICA ROLKI PODPOROWEJ - 82 MM ŚREDNICA KÓŁKA STERUJĄCEGO - 200 MM LICZBA ROLEK PODPOROWYCH - 2 SZT DŁUGOŚĆ WIDEŁ - 1150 MM   Termin składania ofert: 25.06.2010 Oferty cenowe należy przesyłać na adres: handel@bosz.com.pl Zapytanie kalkulacyjne składane jest w związku z realizacją projektu zarejestrowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod numerem WND- RPPK.01.01.00-18-003/09 i polegającego na uruchomieniu przez Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu o innowacyjną technologię druku cyfrowego. Projekt realizowany jest w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; nr i nazwa działania: 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości; schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

17 maj 2010

więcej