Aktualności

Zaproszenie do skladania ofert na sprzęt komputerowy

Firma „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na zestaw komputerowy PC z monitorem - 1 szt., którego zakup realizowany będzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.    Z uwagi na zastosowanie, jego parametry i oprogramowanie musi pozwalać na płynna i stabilną pracę przy: – pisaniu, redagowaniu bardzo obszernych i kilkusetstronicowych plików tekstowych (posiadającymi również obrazy), – wymagających programach graficznych (typu: Adobe InDesign, Photoshop, Ilustrator, Bridge) – obróbce wielkoformatowych materiałów graficznych, – bardzo często wielu programach jednocześnie. Dodatkowo zestaw ten musi być w stanie przechowywać ogromne ilości danych oraz wiernie odwzorowywać barwy. Oferty proszę kierować na adres: jakub@bosz.com.pl Termin składania ofert: 01.09.2010

23 sierpień 2010

więcej

Zaproszenie na wieczór promocyjny. "Chopin. Plakat polski"

Wojciech Chmurzyński - dyrektor Muzeum Karykatury w Warszawie Bogdan Szymanik - dyrektor Wydawnictwa BOSZ     mają zaszczyt zaprosić na     Wieczór Promocyjny Międzynarodowej Wystawy Pokonkursowej   „Uśmiech Chopina ” z udziałem laureatów konkursu   oraz książki „ Chopin. Plakat polski ”

2 sierpień 2010

więcej