Aktualności

Krakowskie Targi Książki - podsumowanie

Jubileuszowe, XV targi książki w Krakowie już za nami. W tym roku krakowskie hale targowe gościły ponad pół tysiąca wydawnictw, 400 autorów oraz rekordową - 35-tysięczną liczbę odwiedzających.

8 listopad 2011

więcej

Zaproszenie do składania ofert na regał biurowo-magazynowy - 2 szt.

„BOSZ „ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na produkcję regałów biurowo-magazynowych do drukarni cyfrowej BOSZ, których zakup realizowany będzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.

2 listopad 2011

więcej