Aktualności

Zaproszenie do składania ofert cenowych na monitory Eizo

W związku z realizacją projektu zarejstrowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod numerem WND-RPPK.01.01.00-18-003/09 polegajacego na uruchomieniu przez Wydawnictwo Bosz drukarni działajacej w oparciu o innowacyjną technologię druku cyfrowego, realizowanego w ramach Regionalengo Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiebiorczosci - schemat B Bezposrednie dotacje inwestycyjne, "BOSZ" Szymanik i wspólnicy spółka jawna zaprasza do składania ofert na zakup poniższego sprzetu: Monitor EIZO ColorEdge CG243W - 3 szt. Monitor EIZO ColorEdge CG223W - 1 szt. Oferty elektroniczne należy kierować na adres drukarnia@bosz.com.pl Termin składania ofert: 21.07.2011

7 lipiec 2011

więcej