Aktualności

 Zaproszenie do składania ofert  - wózek widłowy akumulatorowy DOOSAN B16R-5

„BOSZ „ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na zakup wózka widłowego akumulatorowego marki DOOSAN, model B16R-5. Zakup wózka widłowego realizowany będzie w ramach realizacji programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.

8 sierpień 2011

więcej