Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na stół konferencyjny

Firma „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na stół konferencyjny (1 szt.) , którego zakup realizowany będzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.

13 styczeń 2014

więcej

Zaproszenie do składania ofert na maszynę Epson Stylus Pro 9900 

Firma „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na zakup maszyny Epson Stylus Pro 9900.

6 styczeń 2014

więcej