Aktualności

Prezentacja albumu "Rosja" w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu

24 lutego w Konsulacie Generalnym RP w Sankt Petersburgu odbyła się uroczysta prezentacja albumu "Rosja". W spotkaniu udział wzięli:

26 luty 2014

więcej

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup dwóch drukarek biurowych

Firma „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na zakup dwóch drukarek biurowych , których zakup realizowany będzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.  

19 luty 2014

więcej

Zaproszenie do składania ofert na oprogramowanie do komputerów oraz skryptów/pluginów do programów DTP wspomagające pracę drukarni

Firma „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na zakup oprogramowania do komputerów oraz Skryptów/pluginów do programów DTP wspomagające pracę drukarni , których zakup realizowany będzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.

10 luty 2014

więcej