Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

 

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a. wiadomością e-mail, na adres handel@bosz.com.pl

b. w formie pisemnej, na adres „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna, ul. Przemysłowa 14, 38-600, Lesko

Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.

Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

-         dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz

-         bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru).

Zwracany towar należy przesłać pod adres: Wydawnictwo BOSZ, ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.

Księgarnia gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania pokrywa Kupujący. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę przesyłki, na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego.