Aktualności

Zaproszenie do składania ofert wykonanie stolarki drzwiowej w pomieszczeniach hal produkcyjnych, biurowych oraz magazynach budynku firmy „BOSZ” Szymanik i wspólnicy sp. jw.

22 czerwiec 2009

„BOSZ „ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na wykonanie i montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniach hal produkcyjnych, biurowych oraz magazynach  budynku firmy „BOSZ” Szymanik i wspólnicy sp. jw. w ramach realizacji programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.


 

Zamawiający:

 

„BOSZ” Szymanik i wspólnicy spółka jawna
38-622 Olszanica 311

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż stolarki drzwiowej w budynku usytuowanym na dz. nr ewid. 1394/4

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 

Dostawę i montaż 20 sztuk drzwi oraz 5 witryn szklonych.

 

 1. drzwi aluminiowe o wymiarach 210 x 100 cm w kolorze zielonym– 6 sztuk

a) 3 sztuki drzwi wyposażone w tuleje wentylacyjne i zamek

           b) 3 sztuki drzwi bez tulej

 1. drzwi aluminiowe o wymiarach 210 x 90 cm w kolorze zielonym – 1 sztuka
 2. drzwi aluminiowe o wymiarach 210 x 108 cm w kolorze zielonym (1 sztuka) i brązowym (1 sztuka)

a)      1 sztuka wyposażona w tuleje wentylacyjne

b)      1 sztuka bez tulej

 1. drzwi aluminiowe w kolorze zielonym, wyposażone w skrzydło, o wymiarach 210 cm x 146 cm ( skrzydło o wymiarach 210 cm x 41 cm – 3 sztuki
 2. drzwi aluminiowe w kolorze zielonym, wyposażone w skrzydło, częściowo szklone, o wymiarach 210 cm x 150 cm (skrzydło o wymiarach 210 cm x 40 cm) – 1 sztuka
 3. drzwi stalowe przeciwpożarowe o wymiarach 205 cm x 108 cm – 1 sztuka
 4. drzwi szklone o wymiarach 215 cm x 100 cm, wyposażone w zamek– 1 sztuka
 5. drzwi szklone o wymiarach 224 cm x 120 cm, wyposażone w zamek  i samozamykacz z blokadą, w kolorze brązowym– 1 sztuka
  a) nad drzwiami okno o wymiarach 60 cm x 118 cm
 6. drzwi szklone o wymiarach 230 cm x 110 cm wyposażone w zamek i samozamykacz z blokadą  w kolorze brązowym– 1 sztuka
 7. drzwi aluminiowe w kolorze brązowym o wymiarach 210 cm x 115 cm. – 1 sztuka
 8. drzwi aluminiowe o wymiarach 210 x 100 cm w kolorze brązowym– 1 sztuka
 9. drzwi aluminiowe o wymiarach 210 x 120 cm w kolorze zielonym– 1 sztuka

 

 1. Witryna szklona wymiarach 280 x  100 cm - 4 sztuki
 2. witryna szklona o wymiarach 285 x 130 cm – 1 sztuka

 

 

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY NALEŻY DOKONAĆ WIZJI LOKALNEJ I DOKONAĆ WŁASNYCH OBMIARÓW.

 

Kryterium oceny: 100% cena

Miejsce składania ofert: „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna, 38-622 Olszanica 311

Forma złożenia ofert: Pisemnie bądź drogą e-mail.

Termin składania ofert: do 10.07.2009