Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na regał biurowo-magazynowy - 2 szt.

2 listopad 2011

„BOSZ „ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza zainteresowanych do składnia ofert cenowych na produkcję regałów biurowo-magazynowych do drukarni cyfrowej BOSZ, których zakup realizowany będzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.


Szczegółowy opis zamówienia;

 

1.      Regał biurowo-magazynowy – 1 szt,

- regał ekspozycyjny służący ekspozycji materiałów i publikacji
- składający się z czterech (4) półek zawieszanych na ścianie o     wymiarach 380 cm x 8 cm każda; zakończonych podpórkami dla podtrzymania eksponowanych materiałów.
- regał wykonany z płyty wiórowej w kolorze mahoniowym
 

2.        Regał biurowo-magazynowy – 1 szt

- regał ekspozycyjny służący ekspozycji materiałów i publikacji
- składający się z czterech (4) półek zawieszanych na ścianie o     wymiarach 280 cm x 8 cm każda; zakończonych podpórkami dla podtrzymania eksponowanych materiałów.
- regał wykonany z płyty wiórowej w kolorze czarnym

Kryterium oceny: 100% cena

Miejsce składania ofert: „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna, 38-622 Olszanica 311

Forma złożenia ofert: Pisemnie bądź drogą e-mail na adres biuro@bosz.com.pl

Termin składania ofert: do 20.11.2011