Aktualności

Zaproszenia do składania ofert na wykonanie instalacji silno i słabopradowych.

4 maj 2009

 „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna zaprasza do składnia ofert cenowych na wykonanie instalacji silno- i słaboprądowych, których finansowanie realizowane będzie w ramach realizacji programu operacyj­nego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - schemat B. Tytuł projektu: „Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu innowacyjną technologię druku cyfrowego”.

 

Zamawiający:

„BOSZ” Szymanik i wspólnicy spółka jawna 38-622 Olszanica 311

Opis techniczny:

 

1. Instalacja silnoprądowa:

                        Wewnętrzne linie zasilające i tablice rozdzielcze.

                        Remont instalacji odgromowej.

                        Instalacja siłowa.

                        Oprawy oświetleniowe i osprzęt elektryczny.

                        Instalacja elektryczna oświetleniowa.

                        Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych.

 

1. Instalacja słaboprądowa:

                        Instalacja sygnalizacji pożaru (centrala, czujki, ostrzeganie dźwiękowe).

                        Instalacja telewizji przemysłowej.

                        Szafa dystrybucyjna z wyposażeniem pasywnym (7 paneli 24RJ45 kat 6., 2 panele 50RJ kat. 3 oraz listwa zasilająca i półki). 40 kompletów gniazd natynkowych 4xRJ45 kat 6.

                        Instalacja sygnalizacji włamania i napadu wraz z kontrolą dostępu (centrala, manipulatory, klawiatu­ry strefowe, czujki ruchu, czujki zbicia szkła, czytniki kart magnetycznych przy drzwiach).

                        Instalacja wideodomofonowa (2 zestawy).

                        Projekt wykonawczy.

 

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY NALEŻY DOKONAĆ WIZJI LOKALNEJ I DOKONAĆ WŁASNYCH OBMIARÓW W BU­DYNKU PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 14 W LESKU.

 

Kryterium oceny: 100% cena

Miejsce składania ofert: „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy spółka jawna, 38-622 Olszanica 311

 

Forma złożenia ofert: Pisemnie, osobiście bądź drogą e-mail (handel@bosz.com.pl).

 

Termin składania ofert: 28.05.2009