Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ogrzewania hali magazynowej oraz ogrzewania stanowiska pakowania książek do wysyłki w postaci ogrzewania nadmuchowego.

22 luty 2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ogrzewania gazowego hali magazynowej  oraz ogrzewania stanowiska pakowania książek do wysyłki w postaci ogrzewania nadmuchowego
 


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ogrzewania gazowego hali magazynowej  oraz ogrzewania stanowiska pakowania książek do wysyłki w postaci ogrzewania nadmuchowego.


1)            wykonanie dokumentacji projektowej - tj. projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, zwanej dalej dokumentacją  na wykonanie instalacji ogrzewania gazowego
2)            uzgodnienie każdego etapu projektowania w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych  oraz    bezpieczeństwa użytkowania z  przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w ogłoszeniu;  
3)            przedłożenie wykonanej dokumentacji  w celu uzyskania  akceptacji  Zamawiającego;
4)            wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym.
5)            realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji poprzez  wykonanie kompletnej instalacji ogrzewania gazowego
6)            wykonanie towarzyszących robót przed montażowych, budowlanych i związanych z wykonaniem nowych instalacji  ogrzewania;
7)            zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp, zapewnienie bezpieczeństwa i zorganizowanie prac w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców;

Kryterium oceny:

- doświadczenie w wykonywaniu  ogrzewania nadmuchowego
- cena
- termin wykonania

Termin składanie ofert: 01.03.2017 r.

Oferty należy składać mailowo na adres: biuro@bosz.com.pl

lub pocztą na adres:

Wydawnictwo BOSZ
ul. Przemysłowa 14
38-600 Lesko

 

Parametry techniczne obiektu:

Konstrukcja/technologia budynku: Stalowa
Kubatura ogrzewania: 2663,50 m3
Powierzchnia netto budynku: 370 m2
Powierzchnia ogrzewania łącznie: 370 m2
Współczynnik kształtu: 0,41 m-1
Powierzchnia zabudowy: 404,90 m2