Aktualności

Pisane światłem

30 październik 2007

Antologia poezji inspirowanej fotografią

 

O nowym tomie wierszy poetów współczesnych, zaintrygowanych tajemnicami kryjącymi się w fotografiach dyskutowano podczas spotkania promującego antologię, które odbyło się 26 października 2007 roku,


podczas 11. Targów Książki w Krakowie. Gościem honorowym była autorka wstępu Julia Hartwig. Wzięli w nim udział pomysłodawcy i redaktorzy tomu: Barbara Marek, Zenon Harasym i Tomasz Kaliściak oraz zaproszeni Poeci, którzy przeczytali swoje wiersze. Spotkanie poprowadził prof. Wojciech Ligęza.